Cookies en privacyverklaring

Hieronder treft u de privacy voorwaarden van AKO aan, die gelden op elk gebruik van de webpagina’s van www.ako.nl. Hierin staat beschreven welke (persoons)gegevens AKO verwerkt, voor welke doeleinden en wat AKO doet om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens
AKO verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de AVG). Door onze website te gebruiken verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Gegevensverzameling
AKO verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres via noodzakelijke en statistische cookies.
Daarnaast verzamelt AKO slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door u zelf.

Bij een account op onze website zijn de volgende gegevens verplicht:

 • Geslacht
 • Naam 
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bij een account op onze website zijn de volgende gegevens optioneel:

 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum

Indien u een bestelling heeft geplaatst dan zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • Ordernummer
 • Datum bestelling
 • Status bestelling
 • Prijs
 • Betaalmethode
 • Factuur

Voor de financiële afhandeling van uw bestelling worden de volgende gegevens verstrekt aan de financiële dienstverlener Adyen,gevestigd te Simon Carmiggeltstraat 6-50 in Amsterdam:

 • Naam
 • Adres
 • Bedrag
 • Ordernummer

Bij het bezoeken van de website kunnen wij de volgende gegevens opslaan:

 • gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacy voorwaarden.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website verwerkt geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens 

Gebruik persoonsgegevens

AKO gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende verwerkingen:

 • om met u te communiceren
 • om uw bestelling te verwerken
 • om u te kunnen factureren
 • om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en voor marketingdoeleinden.

 

AKO verwijderd uw persoonsgegevens 7 jaar na u laatste bestelling op onze website. Mogelijk worden de persoonsgegevens langer bewaard voor zover de geldende wet- en regelgeving AKO daartoe verplicht.

Cookies
Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt AKO gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.
Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens uw bezoek aan de website geen cookies geplaatst worden.
Deze privacy voorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies vanAKO. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarde.
De volgende cookies worden gebruikt op AKO.nl:
 • Taalkeuze (functioneel)
 • Google Analytics (analytisch)
 • Gstatic (fonts)
 • Googleapis (fonts) 

Google Analytics

AKO gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Beveiliging

AKO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens AKO toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Privacy@Audax.nl

Rechten betrokkenen op grond van de AVG

U mag ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AKO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in de privacyverklaring

AKO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van AKO? Neem dan contact op via Privacy@Audax.nl. Ander contactgegevens vindt u op deze website bij “Contact”.